Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC)

Carrer Comte d'Urgell, 187

Centro Cívico Pati Llimona

Carrer del Regomir, 3

33/45 bar

Carrer de Joaquín Costa, 4

Download PDF